Paano nilalabag ng US ang karapatang pantao ng Cuban 5?

Paano nilalabag ng US ang karapatang pantao ng Cuban 5? Sasagutin yan mamayang alas dos ni Cuban Ambassador to the Philippine Juan Carlos Arincibia Corrales sa SALI NA, BAYAN! Makinig! Makilahok! Dahil sa DZUP 1602, KASALI KA! http://ow.ly/6sE53

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s